Persondatapolitik

Persondatapolitik

Vores behandling af personoplysninger

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Eventbutikken.dk er dataansvarlig for behandling af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig:

Eventbutikken.dk
Rungsvej 14
7100 Vejle
Telefon: 21648277
E-mailadresse: info@eventbutikken.dk

Formål med behandling af personoplysninger

Når du bruger vores website, indsamles følgende personoplysninger

I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil, og selv indtaster informationerne i forbindelse med udfyldelse af kontaktformular eller via mail, behandles:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail
 • Virksomhed

Ovenstående oplysninger opbevares indtil at det aftalte arrangement er gennemført eller at du tilbagetrækker dit samtykke. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Oplysningerne slettes når du tilbagetrækker dit samtykke eller der ikke længere er et legitimt formål med behandlingen.

Der indsamles IKKE data oplysninger ved brug af browser cookies

Når du handler hos os, behandles følgende personoplysninger

For at kunne behandle kunder og potentielle kunders forespørgsler på bedste vis gemmer vi følgende oplysninger:

Firma henvendelser:

 • Firma
 • Kontaktperson
 • CVR-nr, adresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

Private forespørgsler:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • E-mail

Hvis du indgår en aftale om et arrangement med Eventbutikken.dk kan der være andre oplysninger, som er relevante for os at gemme som for eksempel:

 • Deltagerliste evt. med kontaktoplysninger
 • Køn og alder
 • Særlige behov og helbredsoplysninger

Oplysningerne indsamles direkte hos kontaktpersonen.

Hvis du søger job hos os, behandles følgende personoplysninger

For at behandle jobansøgninger gemmer vi de fremsendte e-mails fra kandidater inklusive dokumenter som ansøgning, CV, udtalelser, beviser m.v. Vi gemmer kun oplysninger, som er fremsendt af kandidaten selv.

Ved at du fremsender din ansøgning, så giver du hermed samtykke til, at Eventbutikken.dk må opbevare din ansøgning i 6 måneder.

Indsamling af ovenstående oplysninger sker med henblik på at indgå en ansættelsesaftale og oplysningerne opbevares indtil at du tilbagetrækker dit samtykke eller slettes automatisk efter 6 måneder.

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Det retslige grundlag for at opbevare ovenstående data sker med henblik på at indgå en kontrakt.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af indgået kontrakt og interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

Vi gemmer dine personoplysninger af følgende årsager:

 • For at kunne kontakte dig
 • For at kunne levere vores ydelse til dig
 • For at kunne optimere omkring deltagernes sikkerhed

Oplysningerne gemmes internt eller hos ekstern databehandler til der ikke længere er et legitimt formål med behandlingen.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til relevante databehandlere, som for eksempel vores bogførings system og arrangementssted. Dette gøres med henblik på at yde den bedste service over for dig.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Der overføres ikke oplysninger til personer i tredjelande

Hvor stammer dine personoplysninger fra

De personoplysninger som vi behandler stammer fra kontaktpersonen eller anden medarbejder i den virksomhed, som forespørger på vores ydelse.

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os, se kontaktoplysninger under punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækning.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det således først virkning fra tidspunktet for tilbagetrækningen.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen er række rettigheder i forhold til vores behandling af dine oplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har ret til indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række andre oplysninger.

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning af data indtræffer.

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset; ved brug af denne ret må vi fremover kun behandle oplysningerne (bortset fra opbevaring) med dit samtykke, eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtig samfundsinteresser.

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder på www.datatilsynet.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, hvorpå vi behandler dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Ved brud på datasikkerhed

I tilfælde af sikkerhedsbrud med risiko for kompromittering af persondata vil Eventbutikken.dk underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

 

23.05.2018, version 1 Lars Varneskov